İLE SÜNNET I
ile sünnet işlemine başlarken;  glans  penisin sünnet derisi üzerindeki kabartısı hizasından Asetat kalemi ile çizilmesi önerilir. Bu sünnet işlemi esnasında yapılan lokal anestezik ilacın sünnet derisine doğru yükseldiği durumlarda sünnet yapan kişinin oryantasyonunun bozulmaması içinde tavsiye edilir.
Penisin üst ve alt kısımlarından orta hattı belirlemek  için çizgiler konulmasıda her zaman önerilir.
Çizim işleminden sonra cerrahi sahanın temizliği ve steril örtülmesi işlemi klasik cerrahi usullere göre yapılır.
Sünnet yapan kişi gerekli saha temizliğini ve örtme işlemini yaptıktan sonra ; penise lokal anestezi işlemi yapar . Tercihen 5cc ‘lik enjektör ve insülin veya dental enjektör ucu kullanılması tavsiye edilir. Lokal Anestezi Dorsal penil blok veya Ring blok şeklinde yapılabilir.
Bir süre bekledikten sonra Lokal anestezi kontrolü yapılır. Anestezi gerçekleştikten sonra sünnet derisi geriye çekilir.Penis başı iyice temizlenerek yapışıklık ve simegma kalmaması sağlanır.

Özellikle coronal bölgedeki yapışıklıkların tam olarak açılmasına dikkat edilmelidir.Bölge bir kez daha antiseptik solüsyonla temizlenir ve kurulanır.
Prepisyumun dar olduğu vakalarda (fimozis) düz bir pens ile prepisyuma genişletme işlemi uygulanması tavsiye edilir. Pens glans hizasında açılır ve kapatılmadan geriye çekilir. Bu işlem tüpün kolay takılması için istenirse bütün vakalarda uygulanabilir.
Uygun boy tüp penis başının üzerine yerleştirilir. Tüpün eğimi glanspenisin eğimi ile aynı olduğundan tüp bir şapka gibi glans penise oturacaktır.
Geri çekilmiş olan sünnet derisi saydam tüp üzerinden     eski konumuna getirilir. Bu esnada iç mukozada kırışıklık olmaması için prepisyum her tarafından dışarıya doğru çekilir.
Tüpün üst deliğinden içeri bakılarak mukozal   katlanma olup olmadığı ve glansın nötr pozisyonunda olduğu kontrol edilmelidir.