İLE SÜNNET II
Beyaz renkli kıstırma aparatı bir elle dairesel ucu önce olmak üzere tüpün üzerine geçirilir. Bu esnada diğer elle sünnet derisi ve tüp sıkıca tutulur.Daha sonra tüp beyaz renkli kıstırma aparatının dörtgen deliği tüpün üzerinden geçirilir.Beyaz kıstırma halkasının üst kısmında tüpün üst kısmı ile uyumlu yuvarlak ve üçgen çıkıntılar vardır. Kıstırma halkasını tüp üzerine takıldıktan sonra çeyrek tur çevrilir.Tüpteki yuvarlak girinti ile kelepçedeki yuvarlak çıkıntının  birbirine oturması sağlanır.
Dış deri ayarı yapılırken penis alt derisinin gergin olmamasına dikkat edilmelidir. Bunu kontrol için penis ereksiyon pozisyonuna getirilir.Alt derinin gerginliği kontrol edilir. Şayet gergin ise mutlaka deri gevşetilmelidir.
Dış deri ayarının ikinci aşaması penis üst kısmının kontrolüdür. Penisin nötral duruş pozisyonunda üst penis derisininde gergin olmaması gereklidir.Aletin tabanının penisin uzun eksenine dik durması ,aletin bacaklarının daha önce çizilmiş , penis üst ve alt çizgileriyle aynı hizada olması iyi bir sünnet için önemlidir.
Dış deri  ayarı yapıldıktan sonra iç deri(mukoza) ayarlanması yapılmalıdır.İyi bir sünnet mukozanın glans penisin her tarafında aynı uzunlukta bırakıldığı sünnettir.ideal mukoza uzunluğu 3-5 mm civarındadır. Tüpün üst kısmındaki gözlem deliğinden kelepçe hafif yukarı çekilerek dairesel hareketlerle mukozanın durumu değerlendirilir.
İç deri ayarında önce frenilumun olduğu penisin alt kısmı incelenir. Yukarıdan bakışta frenulum net görülmelidir. Mukozası kısa ise ; tüpün ağzından içeriye sokulan ucunda küçük bir gazlı bez bulunan düz pensle mukoza görünecek şekilde itilir. Mukoza uzun görünüyorsa tüp ile kelepçe arasında bulunan prepisyum cildinin iç yaprağı bir arter forsepsiyle yukarı çekilir. Bu sayede mukoza kısalır.iç deri ayarının ikinci kısmında penisin üst kısmı incelenir. Mukozanın istenen uzunluğa gelmesi için yukarıdaki işlemler aynı şekilde tekrarlanabilir.
Dış deri ve iç deri ayarları yapıldıktan sonra aletin kilitleri kuvvetli bastırılarak kilitlenir.Bu sayede prepisyum beyaz kıstırma aparatı ve saydam tüp arasına kıstırılmış olur.
Kıstırma işlemi sonrasında dış deri ve iç deri ayarı son kez kontrol edilir. Sünnet derisi kıstırma halkası kenarının 1-2 mm üzerinden tercihen 11 veya 15 numara bistüri ile dairesel kesilerek çıkarılır.  (Asla kıstırma halkası kenarının altından kesmeyiniz.!!)
Sünnet işlemi artık bitmiştir. Lokal alan temizliği yapılır.Sünnet olan kişi iç çamaşırı ve pantolonunu  rahatlıkla giyebilir.